Kontingentsatser: 

Kontingenter sidst ændret pr. 1. 4. 2019

Specielt for nye, unge, medlemmer:
Nye medlemmer under 30 år kan i op til 24 mdr. være fuldgyldigt medlem for 150 kr./kvt. 
(Gælder dog ikke tidligere medlemmer)


Medlemstype:Pris
Aktive medlemmer med under 40 km til klubben390 kr. pr. kvartal
Familiemedlemskab
(1 aktivt medlem + børn under 25 år)
390 kr. pr. kvartal
Aktive medlemmer med over 40 km til klubben
 (Langdistancemedlemmer)
240 kr. pr. kvartal
Støttemedlemmer240 kr. pr. kvartal
Garagepladser425 kr. pr. måned


Hold i dag

Instagram